Tuesday, March 30, 2010

Labour Friends of Poland Leaflet (page one)

This is interesting. It is page one of a leaflet put out by Labour Friends of Poland.  I'll post the second page another day. 

Double click to bring up detail.

It does make me remember my good friend and comrade Jerzy (George)  Woznicki

UPDATE: BTW - Only ignorant bigots would try and make cheap political points out of this post.


Below is the Polish translation.

Przewodniczący: Mark Lazarowicz MP, Wiceprzewodniczący: Stephen Pound MP, Sekretarz: Wiktor Moszczyński, Skarbnik: Dr Alan Whitehead MP

Drogi wyborco!

To na którą partię będzisz głosował w nadchodzących wyborach samorządowych i parlamentarnych jest bardzo ważne. Dla wyborców, dla których istotna jest pozycja Wielkiej Brytanii w Europie oraz sytuacja ciężkopracujących i przedsiębiorczych imigrantów z Polski

PARTIA PRACY JEST WŁAŚCIWYM WYBOREM
Wiele prawicowych gazet i polityków kreśli portret polskich pracowników mających negatywny wpływ na brytyjską ekonomię – natomiast Partia Pracy akcentuje pozytywny wkład polskich migrantów i przedsiębiorców do gospodarki na wyspach.

Partia Pracy jest jedyną partią, która trwale wspierała wejście Polski do Unii Europejskiej i zagwarantowanie polskim imigrantom minimalnej stawki płacy – przeciwnie niż Partia Konserwatywna.

Zarówno rząd Partii Pracy, jak i związki zawodowe, takie jak UNISON i GMB starają się zapewnić lepsze warunki dla nowoprzybyłych imigrantów i ich rodzin oraz wsparcie dla różnych społeczności.

Na pomoc rządową oraz tę zapewnioną przez związki zawodowe składają się:

• Infolinia na temat stawek płacy i praw pracownków 0800 917 2368 – pod tym numerem możesz uzyskać porady na temat minimalnej stawki płacy, limitu czasu pracy, praw pracowników agencji pracy, nielegalnych organizacji i minimum stawki płacy w rolnictwie – to ważne problemy dla nowoprzybyłych imigrantów z Europy Wschodniej, którzy mogą być podatni na wyzysk www.payandworkrightscampaign.direct.gov.uk

• Broszura informacyjna UNISON dla pracowników z Europy Wschodniej – dostępne w języku angielskim i polskim http://www.unison.org.uk/migrantworkers/newsletter003.asp

• Angielski dla Ciebie 0845 355 0845 – darmowy kurs dla członków UNISON. Unia również pokrywa koszty podróży do szkoły językowej i zwraca pieniądze wydane na opiekę nad dziećmi/podopiecznymi uczestnikom kursu. 

2 comments:

Anonymous said...

Wonder why there is no Labour Friends of Romania or Bulgaria?

Most likely due to the racist policy of the Labour govt to restrict immigration from these countries!

John Gray said...

Hi Anon

don't be a donkey. There has been in the past and no doubt will be in the future. We have active Labour Party members in Newham from Bulgaria.